Jak jsem již psala v minulém článku, jedním ze základních vyšetření páru snažícího se o miminko, je vyšetření ejakulátu - spermiogram. A to je někdy pro pány velký šok...

Někteří pánové se zakoktají, jiní se vymlouvají a někteří utečou. Ano spermiogram je pro pány velmi neoblíbená záležitost. Na jednu stranu je naprosto chápu. Myslím si, že malá komůrka bez oken s koženou sedačkou a několika  časopisy se sexuální tématikou a k tomu pohled na plastový kelímek, který čeká na produkt mužského snažení, není prostředí, kde by se člověk cítil dobře natož důstojně. Ačkoliv má muž možnost mít k sobě nápomocnou ženu (svojí partnerku, erární ženy v centrech nejsou) tak je to stejně psychicky velmi náročný akt. Ejakulát je možno do cca jedné hodiny dopravit i z domova. Ale pozor musí se udržet v tělesné teplotě…. Pro kvalitu výsledků je však jednoznačně lepší, když je vzorek čerstvě vytvořený. Každopádně jak jsem již řekla, nebo spíš napsala, tak chápu, že jsou z toho pánové ve stresu, ale když si uvědomíte, jaká všechna vyšetření musí mnohdy podstoupit žena na své cestě za vysněným potomkem, tak je tato řízená masturbace do kelímku naprosto zanedbatelná nepříjemnost, kterou každý správný chlap musí zvládnou levou zadní :-D

Spermiogram je součástí základního vyšetření páru. U ženy je to ultrazvuková kontrola dělohy a vaječníků – základní informace, zda je dělohy připravená na eventuální uhnízdění oplozeného vajíčka a také zda na vaječnících probíhá ovulace. Tím máme zjištěno, že první půlku k úspěšnému oplození máme – tedy vajíčko. Druhá polovina je spermie, která vajíčko oplodní. A jestli máme kvalitní spermie, které jsou schopné doputovat k vajíčku a proniknout do něj – to právě zjistíme spermiogramem.

Co se na spermiogramu hodnotí?

Fyzikální vlastnosti ejakulátu – tedy objem, vzhled, konzistence – minimální množství ejakulátu by mělo být 1,5 ml. Barva by měla být bělošedavá bez obsahu hlenu či krve. Často jsou přítomná taková gelovitá zrnka, která jsou normálním nálezem. 

Dále se hodnotí pH ejakulátu, které by mělo být zásadité a vyšší než 7,2.

Pomocí mikroskopu se poté provádí podrobnější rozbor. 

Pohyblivost – motilita spermií – tady hodnotíme, zda jsou spermie schopné pohybu a také jestli jsou schopné se pohybovat cíleně vpřed. Hodnotíme spermie s progresivním pohybem – to je ten správný aktivní pohyb dopředu. Dále jsou spermie s neprogresivním pohybem – tyto spermie se pohybují v různých směrech, často se točí s kruzích na stejném místě. Poslední varianta jsou spermie nepohyblivé.

Další důležitou informací je, zda jsou v ejakulátu živé spermie – těch by mělo být více než 58%.

Vzhled spermie – morfologie – hodnotíme, zda má spermie správný vzhled nebo vykazuje nějaké atypie. Morfologicky normálně vypadjících spermií by mělo být alespoň 4%.

Hodnocení spermiogramu

• normozoosermie – normální nález

• oligospermie – snížení počtu spermií v ejakulátu

• astenozoospermie – snížené množství pohyblivých spermí

• teratospermie – v ejakulátu je velké množství atypicky vypadajících spermií

• azoospermie – spermie v ejakulátu vůbec nejsou

• aspermie – úplná absence ejakulátu při orgasmu

• nekrozoospermie – všechny spermie v ejaulátu jsou mrtvé

• pyospermie – leukocyty v ejakulátu – svědčí o zánětu

• hemospermie – krev v ejakulátu