V ambulanci i na klinice se poměrně často setkávám s ženami, které trápí děložní myomy. Pojďme si tedy říct, co to ty myomy vlastně jsou a jakým způsobem je můžeme řešit.

Děložní myomy jsou nezhoubné nádory vyrůstající ze svaloviny dělohy. Typicky mají kulovitý tvar a jsou tuhé konzistence.

Jak jsem již zmínila, tak myom je primárně nezhoubná záležitost a není tedy nutné propadat panice, když vám váš lékař nějaký ten myom na děloze objeví. Nicméně brát myomy na lehkou váhu také nelze, protože nás můžou velmi nepříjemně potrápit. 

Myomy mohou způsobit mnoho komplikací a to v závislosti na své velikosti a uložení. Jedná se o útvary závislé na hormonální aktivitě ženy. Po přechodu se proto myomy postupně zmenšují  a zpravidla již nedělají žádné obtíže.

Rozdělení myomů 

Submukózní myom – myomy koukající dovnitř do dutiny děložní

Jedná se o myom uložený těsně pod sliznicí děložní dutiny. Vyklenuje se do dutiny děložní a tím jí deformuje.  Často způsobuje silné menstruační krvácení a problémy s otěhotněním. Někdy vidíme i variantu tzv. stopkatého myomu, který jak napovídá název  visí uvnitř dutiny děložní na stopce.

Řešení: Tento typ myomu řešíme vaginálním přístupem hysteroskopicky - zavedením kamery do dělohy a seříznutím vyklenující se části myomu. Můžete se setkat se zkratkou TCRM – transcervikální resekce myomu – tedy seříznutí myomu z přístupu přes děložní hrdlo. Touto cestou koukáme pouze dovnitř do dělohy. Jsme tedy schopní vidět pouze ty myomy, které se do dutiny děložní vyklenují. 

Intramurální myom – myom schovaný v děložní stěně

Tento myom je uložen uvnitř děložní stěny. Pokud je rozměrnější (tzv. transmurální – je přes celou stěnu děložní), tak může způsobit vyklenutí do děložní dutiny i na druhou stranu na povrch dělohy.

Pokud je myom malý (kolem 10 - 20 mm) nemusí způsobovat žádné obtíže a není nutno jej nikterak řešit. Je však nutné pravidelné ultrazvukové vyšetření, zda nemá myom tendence růst.

Vzhledem ke svému uložení je odstranění těchto myomů velmi obtížné.

Subserózní myom – myom koukající do břicha

Tento myom je uložen na povrchu dělohy. Je to taková koule na povrchu dělohy, která trčí do břišní dutiny. Pokud je myomek malý opět nemusí dělat žádné obtíže a je nutné jej jen pravidelně sledovat.

Problém nastává, když jsou myomy objemné a utlačují okolní tkáně. Vyrůstá-li myom na přední děložní stěně, tak může způsobit útlak močového měchýře a zhoršit tím odtok moči.  Není výjimkou i situace, kdy myom úplně uzavře močovou trubici a dochází k retenci moči – v tuto chvíli je nutno zavést do močové trubice cévku a buď myom, nebo celou dělohy v nejbližším možném termínu odstranit.  Myomy vyrůstající ze zadní děložní stěny mohou naopak tlačit na konečník a tím způsobovat problémy s vyprazdňováním.

Způsob chirurgického přístupu k těmto myomům odpovídá jejich uložení – tedy břišní dutinou.  Přístup může být miniinvazivní – laparoskopický nebo klasickým řezem. V současné době jsou v popředí metody miniinvazivní, ale ne vždy je možné myom touto cestou odstranit. Někdy nastává i situace, kdy se odstraňování myomu (myomektomie) zahájí laparoskopicky a v průběhu operace je nutné změnit přístup na otevřený – tedy řezem na břiše.

Myomektomie je primárně vyhrazena pro ženy, které nemají ukončené své reprodukční plány a myomektomie je často jejich jediná šance na vysněné těhotenství.

U žen, které již těhotenství neplánují a mají děložní myomy, které je nutné řešit (rostou, utlačují okolní orgány, způsobují silné krvácení), je většinou doporučováno odstranění dělohy. 

Další metody: 

Léky proti myomům

Zjednodušeně se jedná o blokaci hormonální výživy myomu. Může pomoci zmírnit krvácivé projevy. Dříve byla snaha, aby tato terapie předcházela chirurgickému odstranění myomu. Nicméně podle poznatků z operací je často odstranění myomu po této terapii naopak obtížnější.

Vyhladovění myomu

Uzavření děložních tepen vyživujících myom zamezí toku krve k myomu a jeho následnému zmenšení. Velmi zásadně pomáháhá zmírnit krvácení způsobené děložní myomatózou. 

Metody: embolizace uterinních arterií – tento zákrok provádí radiolog.  Provede se napíchnutí tepny v třísle a přes tuto cévu se dostaneme až do tepny vyživující myom. Sem se aplikují látky, které  zajistí uzavření tepny. Alternativou je laparoskopický přístup a přerušení těchto tepen pomocí elektrokoagulace – laicky se tepny přepálí.

Řešení děložních myomů je vždy individuální a odpovídá plánům a potřebám dané ženy.